Osteopatia ( medycyna osteopatyczna ) jest holistyczną metodą terapeutyczną, w której badanie manualne (palpacyjne) wykorzystywane jest do stawiania diagnozy i leczenia chorych.


Jest oparta w pełni o tradycjonalną wiedzę medyczną, przede wszystkim w zakresie anatomii, fizjologii, biomechaniki i patofizjologii człowieka.


Holistyczny pogląd osteopatii polega na traktowaniu ciała ludzkiego jako jedność: uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem fizycznym, psychiką i umysłem zarówno w stanie określanym jako zdrowie jak i w stanie chorobowym.


Organizm ludzki posiada zdolności autoregulacyjne i samolecznicze; celem osteopatii, za pomocą technik osteopatycznych, jest doprowadzić ciało do równowagi, spokoju i harmonii tak, by została przywrócona  prawidłowa homeostaza i w związku z tym procesy samolecznicze.


Zadaniem osteopatii więc jest odnalezienie pierwotnej przyczyny, która generuje w ciele objawy bólowe, a ze względu na jedność ciała niekoniecznie pierwotna dysfunkcja będzie leżała w miejscu powstania bólu.


Osteopatia działa w zakresie dysfunkcji ciała a nie patologii, czyli w zakresach odwracalnych stanów.

Zasady osteopatii:


1. Organizm ludzki stanowi jedność ciała, umysłu i ducha;
2. Ciało jest zdolne do autoregulacji, samopodtrzymania oraz samouzdrawiania;
3. Forma i funkcja są ze sobą wzajemnie zależne;
4. Racjonalne leczenie jest oparte na zrozumieniu podstawowych zasad jedności ciała, samoregulacji, jak również wzajemnej relacji formy i struktury.

 

Wskazania do terapii:

 

  • Ostre i przewlekłe zespoły bólowe układu kostno-stawowego i kręgosłupa (np. rwa kulszowa, rwa barkowa, dyskopatie, zmiany degeneracyjne dużych stawów)

  • Funkcjonalne schorzenia układu gastroenterologicznego, urologicznego, ginekologicznego, układu krążenia oraz układu oddechowego

  • Bóle głowy u dzieci i dorosłych

  • Stany pourazowe i powypadkowe u dzieci i dorosłych

  • Urazy okołoporodowe u dzieci; zaburzenia rozwoju koordynacji i psychomotoryki u dzieci

  • Zespoły bólowe kobiet w ciąży i profilaktyka okołoporodowa

  • Wady postawy

  • Zespoły psychosomatyczne, lękowe i depresje

  • Urazy sportowe i komunikacyjne

  • Zapalenie zatok

Przebieg wizyty:


Pacjent przychodzi na wizytę z dokumentacją medyczną.

 

- ANAMNEZA (wywiad) - Przeprowadzany jest wywiad, który ma na celu ustalenia przyczyny dolegliwości z jaką pacjent się zgłasza. Rutynowe pytania dotyczą  rodzaju i lokalizacji bólu, okoliczności powstania bólu, przebytych operacji, wypadków i chorób współistniejących.


- BADANIE PALPACYJNE (badanie dotykowe) - Drugim etapem jest badanie palpacyjne. Osteopata poprzez dotyk bada i ocenia pewne okolice ciała. Badanie przebiega w pozycji stojącej i leżącej. Celem jest ustalenie jaka struktura w ciele jest w dysfunkcji i w jaki sposób rzutuje na okolicę, w której pacjent zgłasza objawy bólowe.


- TERAPIA - Terapia jest ostatnią częścią, która ma na celu uwolnić daną strukturę z dysfunkcji i z godnie z filozofią osteopatycznie doprowadzić ciało do równowagi. Pacjent nie musi się rozbierać do terapii.

Copyright 2018 © by Wojciech Nowak

Osteopatia i fizjoterapia